Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

DLA ÓSMOKLASISTY

 

REKRUTACJA AKTUALNYCH UCZNIÓW KLAS VIII SP DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - PREZENTACJA KO

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 25 STYCZNIA 2024 R. W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 143/2023 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 13 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE WYKAZU ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024, ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY LUB INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W II PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W II PÓŁROCZU DLA KLASY 7

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI W II PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI W II PÓŁROCZU DLA KLASY 7

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II PÓŁROCZU DLA KLASY 7

  

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 7

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI W I PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI W I PÓŁROCZU DLA KLASY 7

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 8

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W I PÓŁROCZU DLA KLASY 7

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 17 SIERPNIA 2023 R. W SPRAWIE HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2024 ROKU

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 17 SIERPNIA 2023 R. W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W 2024 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZASADACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

 

Lipiny 14

92-701 Lipiny

 

tel./fax: 42 6484212

tel. kom.: 507045237

 

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

mapka