Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły 

 Poświęcenie nowego sztandaru szkoły

W dniu 18 czerwca 2023r. w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach. Wydarzenie to jest efektem decyzji i starań Rady Rodziców działającej przy Szkole, którzy od kilku lat sukcesywnie i z dużym zaangażowaniem zbierali środki finansowe na ww. cel. W roku 2023r. po okresie pandemii udało się osiągnąć  docelową kwotę i podjąć działania zmierzające do realizacji zamierzonego zakupu. Całość działań związanych z wyborem firmy, analizą propozycji projektowych doborem dodatków dokonała Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach. Dzień 18 czerwca 2023r. stal się zaś dniem uroczystego poświęcenia sztandaru na przyszłe lata użytkowania i ku pamięci przyszłych pokoleń. Uroczystą mszę celebrował ksiądz Proboszcz parafii brzezińskiej Mariusz Wojturski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali rodzice naszej szkoły: Pani K. Kucharska, Pan K. Urbański wraz z dyrektor szkoły p. K. Pietraszun. Po dokonaniu poświęcenia sztandar uroczyście przekazany został do pocztu sztandarowego szkoły reprezentowanego w tym roku przez: Aleksa Struszczyka, Maksymiliana Frydrycha, Katarzynę Borowską, Lenę Krakowiak, Anielę Dałkowską, Marię Mielczarek. 

Czytaj więcej: Poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły

 

 

Podsumowanie innowacji w klasach 1 - 3